CENNIKI OBIEKTÓW MOSiR

CENNIKI KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PUŁTUSKU

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY NA PŁYWALNI KRYTEJ

Wprowadzony zarządzeniem Nr 109/2019 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku. Link do zarządzenia http://bip.pultusk.pl/?p=document&action=show&id=16159&bar_id=8270

CENNIK OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z BOISK PIŁKARSKICH MOSiR

Wprowadzony zarządzeniem Nr 131/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z boisk piłkarskich Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku. Link do zarządzenia http://bip.pultusk.pl/?p=document&action=show&id=17141&bar_id=8644