Zapraszamy na Rodzinny Rajd Rowerowy

 

 

 

PROGRAM

Rodzinnego Rajdu Rowerowego


I. Organizatorzy:

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku

III. Termin rajdu

 • 12.10.2019r. (sobota)

IV. Trasa rajdu:

 • godz. 945 – zbiórka uczestników, Pułtusk ul. Rynek (przy fontannie),
 • godz. 1000 start rajdu – Pułtusk – Rynek (przy fontannie) – Borsuki Kolonia – Nowe Borsuki Cieńsza – Pniewo (Kuźnia Kurpiowska - posiłek) Topolnica – Bartodzieje - Pułtusk.
 • godz. 1545 przewidywane zakończenie rajdu.

V. Zgłoszenia uczestników do rajdu przyjmowane są w sekretariacie MOS i R w Pułtusku

ul. Sportowa 2A, tel. 23 692 02 67 lub przed rozpoczęciem rajdu

 

VI. Warunki uczestnictwa:

 • rajd ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób,
 • przed rajdem należy zadbać o stan techniczny swojego roweru,
 • osoby mające ukończone 12 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. Osoby poniżej 12 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna,
 • uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia i nazwiska  oraz zapoznać się z regulaminem rajdu.

 

VIII. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu,
 • posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
 • uczestnicy rajdu powinni mieć kamizelki odblaskowe.

 

IX. Informacje dodatkowe:

 • rajd będzie zamykał samochód Straży Miejskiej,
 • rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników,
 • długość trasy 34 km z postojem na posiłek po 20 km,
 • uczestnicy rajdu będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • dla wszystkich uczestników rajdu w Kuźni Kurpiowskiej przewidziane spotkanie z Panią Haliną Witkowską pisankarka, hafciarką, popularyzatorką kultury regionalnej, prezesem Stowarzyszenia „Puszcza Biała-Moja Mała Ojczyzna”,
 • trasa odpowiednia dla dużego i młodego rowerzysty. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Nagrodą dla uczestników rajdu będzie poczęstunek oraz quiz wiedzy o 100-leciu PKOL z nagrodami w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie.

 

X. Postanowienia końcowe

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 • organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu,
 • organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

O R G A N I Z A T O R

Janusz Pawlak MOS i R

 

PŁYWALNIA

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA >>

lokalizacja

ul. St. Śniegockiego 3

biuro - tel. 23 692 81 29

kasy - tel. 23 692 53 65

plywalnia@mosir-pultusk.eu


GODZINY PRACY PŁYWALNI >>

GODZINY OTWARCIA SAUNY >>

REGULAMIN >>

CENNIK >>

WYKAZ SZKÓŁ NAUKI PŁYWANIA >>

TYGODNIOWY HARMONOGRAM REZERWACJI TORÓW PŁYWALNI >>

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY

Pływalnia MOSiR informuje, że na podstawie aktualnych badań wody basenowej wykonanych przez firmę Jars Sp. z.o.o.  z siedzibą w Łajskach k/Legionowa przy ul. Kościelnej 2A, woda we wszystkich nieckach na Pływalni w Pułtusku jest przydatna do kąpieli. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY NA PŁYWALNI  >>HONORUJEMY KARTY:


 


P  A  L  S

zobacz: RANKINGI - STATYSTKIKORTY TENISOWE MOSiR

 

KORTY NA

STADIONIE  MIEJSKIM

ZAPRASZAMY >>


REGULAMIN KORTÓW >>

Rezerwacje przyjmuje

p. Mariusz Kalinowski

pod numerem tel.

883 905 359