Regulamin Krytej Pływalni w Pułtusku
 1. Pływalnia jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku ul Daszyńskiego 17a.
 2. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00.  W niedzielę od godz. 8:00 do 22:00. Czas otwarcia może być zmieniony z przyczyn organizacyjnych np.: (zawody sportowe, awaria lub zagrożenie). Ostatni klienci wchodzą na basen najpóźniej o godzinie 20:45.
 3. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i ciszy.
 4. Przed wejściem na teren pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem pływalni oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania.
 5. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z kluczykiem będzie pobrana opłata 50.00zł. 
 6. Wstęp na teren pływalni mają prawo posiadacze ważnego biletu lub karnetu.
 7. Grupy zorganizowane (szkoły, zakłady pracy) korzystają z obiektu według ustalonego harmonogramu.
 8. Zajęcia na pływalni odbywają się w obecności ratowników i osób prowadzących.
 9. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki.
 10. Grupy zorganizowane upoważnione są do korzystania z szatni na 10 min przed rozpoczęciem zajęć, po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona przez grupę.
 11. Grupa zorganizowana nie może przekroczyć 15 osób na jednego prowadzącego zajęcia.
 12. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 13. Wszyscy korzystający z pływalni muszą podporządkować się poleceniom wydawanym przez ratowników.
 14. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym natychmiast wyjść z wody i opuścić basen oraz inne miejsca rekreacyjne oznaczoną drogą ewakuacyjną.
 15. Za bezpieczeństwo na pływalni odpowiadają ratownicy, opiekunowie grup i prowadzący zajęcia. Do nich należy zgłaszać ewentualne zagrożenia.
 16. Przed wejściem i wyjściem z basenu należy umyć się pod prysznicem z użyciem środków myjących.
 17. Wszystkich korzystających z pływalni obowiązują wyłącznie stroje, czepki pływackie i klapki basenowe (lub boso).
 18. Wchodząc na plażę  basenu należy obmyć stopy w specjalnie przeznaczonym do tego celu brodziku.
 19. Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem.
 20. Z OBIEKTU NIE WOLNO KORZYSTAĆ OSOBOM:
  - Nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających
  - Z chorobami układu oddechowego
  - Uczulonym na środki odkażające wodę
  - Z chorobami skóry
  - Z chorobami układu wydalania
  - Chorym zakaźnie
 21. NA TERENIE OBIEKTU ZABRANIA SIĘ:
  - Palenia tytoniu
  - Pozostawiania małych dzieci bez opieki
  - Biegania po płycie basenu i skakania do wody
  - Wnoszenia przedmiotów szklanych
  - Pływania w okularach codziennego użytku i szkłach kontaktowych
  - Posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, biżuterii lub dewocjonaliów)
  - Utrudniania pływania innym korzystającym z basenu
  - Pływania w poprzek basenu i lewą stroną toru lub torem zajętym
  - Konsumpcji w szatni
  - Wnoszenia alkoholu i środków odurzających
  - Załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie
  - Żucia gumy na basenie
  - Przyprowadzania i wnoszenia zwierząt
  - Wnoszenia na basen nadmuchiwanych zabawek
 22. Osoby naruszające porządek publiczny lub regulamin będą usuwane z obiektu bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas na pływalni.
 23. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach.
 24. Za szkody materialne na pływalni odpowiedzialność ponosi sprawca.
 25. Za wszystkie szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają opiekunowie.
 26. Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Pływalni.
 27. Regulamin zatwierdził Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku. 

* * * * *

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z JACUZZI

 1. Jacuzzi, ze swoją fantastyczną ciepłą wodą (35°C) jest zawsze gotowe do użytku.
 2. Jacuzzi, umożliwia zarówno relaks indywidualny jak i zbiorowy. Max. ilość osób korzystających jednorazowo z wanny wynosi 6.
 3. Jacuzzi, jest miejscem relaksu i odprężenia, regeneracji sił i pełnego odpoczynku.

Z JACUZZI ZABRANIA SIĘ KORZYSTAĆ OSOBOM:

 1. Z nadciśnieniem tętniczym.
 2. Z chorobami serca.
 3. Z chorobą wieńcową.
 4. Z wyraźnymi przeciwwskazaniami lekarskimi.
 5. Wnoszenia różnych przedmiotów.
 6. Jedzenia oraz żucia gumy.
 7. Skakania do wanny.

Instrukcję zatwierdził Dyrektor MOSiR w Pułtusku.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO RELAKSU I WYPOCZYNKU

* * * * *

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

ZABRANIA SIĘ POLEWANIA KAMIENI I PIECA WODĄ

 1. Umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i wytrzeć do sucha.
 2. Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała. Można to robić w 2 lub 3 następują cyklach.
 3. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej.
 4. Jeden cykl trwa max. do 25 minut tzn. 8-12 min. pobyt w gorącym pomieszczeniu sauny, a następnie 8-12 min. ochłodzenia ciała.
 5. Ochładzanie organizmu pod prysznicem zaczynamy od polewania zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzamy kark oraz głowę.
 6. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.
 7. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.
 8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg.
 9. W czasie korzystania z sauny należy posiadać własny ręcznik.

Z SAUNY ZABRANIA SIĘ KORZYSTAĆ OSOBOM:

 1. Z nadciśnieniem tętniczym.
 2. Z chorobami serca.
 3. Z chorobą wieńcową.
 4. Z wyraźnymi przeciwwskazaniami lekarskimi.
 5. Osoby poniżej 16 roku życia powinny korzystać z sauny pod opieką dorosłych.
 6. Wnoszenia różnych przedmiotów.

Instrukcję zatwierdził Dyrektor MOSiR w Pułtusku.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO WYPOCZYNKU

* * * * *

 

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI

W celu wykonania ślizgu należy:

 1. Zjeżdżać kolejno, oczekując aż poprzednik znajdzie się w basenie oraz zapali się zielona lampka sygnalizująca, że tor jest wolny.
 2. Po wykonaniu zjazdu do basenu możliwie szybko zrobić miejsce następnemu użytkownikowi.
 3. Stosować się bezwarunkowo do poleceń ratownika lub osoby prowadzącej zajęcia.

Zabrania się:

 1. Wchodzenia na zjeżdżalnię oraz wykonywania ślizgów przez osoby po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
 2. Wykonywania ślizgów w pozycji „głową w dół”.
 3. Biegania po stopniach zjeżdżalni.
 4. Wchodzenia po rurze zjeżdżalni „pod prąd”.
 5. Zatrzymywania  się w rurze w trakcie wykonywania ślizgu lub w inny sposób blokowania rury zjazdowej.
 6. Pozostawiania bez opieki dzieci do lat 7.
 7. Wnoszenia na zjeżdżalnię jakichkolwiek przedmiotów.
 8. Niszczenia urządzeń.

Powyższy regulamin jest integralną częścią Regulaminu Pływalni.

Regulamin Zatwierdził Dyrektor MOSiR w Pułtusku.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ ZABAWY