MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PUŁTUSKU

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PUŁTUSKU

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku został powołany 1 października 2006 roku. Jest jednostką budżetową gminy Pułtusk.
 
Do głównych zadań MOSiR należą:
– prognozowanie i realizacja usług z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej i sportu,
– udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej,
– prowadzenie działalności promocyjnej z zakresu działania MOSiR,
– właściwa eksploatacja, konserwacja oraz rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie swego działania,
– prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w gminie, między innymi poprzez działania służące upowszechnianiu kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy, organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, wypożyczanie sprzętu sportowo – turystycznego, prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.
 
W chwili obecnej pułtuski MOSiR zarządza Stadionem Miejskim, wyposażonym w płytę główną boiska, dwa boiska treningowe do piłki nożnej, dwa korty tenisowe o nawierzchni ceglastej oraz bieżnię lekkoatletyczną 400m o nawierzchni żużlowej i kąpieliskiem “Plaża Miejska nad Narwią w Pułtusku”.
 
29 maja 2008 r. otwarto Krytą Pływalnię, w której znajdują się: niecka sportowa 25×12,50m, brodzik 12,50x6m, niecka rekreacyjna ze zjeżdżalnią 64m, rwąca rzeka, bicze wodne i gejzery. Ponadto jacuzzi, sauna, punkt gastronomiczny i sklepik sportowy.
 
W dniu 8 lipca 2009 r. firma Techramps z Krakowa dostarczyła i zamontowała wyposażenie skateparku. 15 sierpnia 2009 r. został on oficjalnie otwarty.
Pod opieką MOSiR funkcjonują sekcje młodzieżowe piłki nożnej klubów; MLKS Nadnarwianka Pułtusk i UKS Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk.
MOSiR jest organizatorem szeregu imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych o zasięgu miejskim, powiatowym i wojewódzkim.
Organizuje również olimpiady osób niepełnosprawnych.
 
 

Pełniący Obowiązki Dyrektora MOSiR
Marcin Nożykowski

Dyrektor MOSiR przyjmuje interesantów w biurze MOSiR
przy ul. Sportowej 2A od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

OBIEKTY MOSIR

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

REGULAMINY OBIEKTÓW

  • ul. Sportowa 2 A
    06-100 Pułtusk
  • tel.: (23) 692-02-67
  • e-mail: sekretariat@mosir-pultusk.eu