PŁYWALNIA INFORMACJA BANER

OD 6 CZERWCA PŁYWALNIA WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ. PRZECZYTAJ WYTYCZNE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku przy ul. Sportowej 2A informuje że, od  dnia 06.06.2020 r. można korzystać z pływalni przestrzegając obowiązującego Regulaminu Pływalni oraz wytycznych wydanych przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny  z dnia 01.06.2020 r. dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, które zobowiązują korzystających do:

 1. Obowiązkowej dezynfekcji rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 2. Obowiązkowego noszenia osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 3. Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika.
 4. Dezynfekcja (umycie) rąk przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
 5. Maksymalna liczba użytkowników będących na płycie pływalni nie może przekraczać 50 osób; maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie.
 6. Liczba osób korzystających z sauny równocześnie nie może przekraczać 3 osób, obowiązkowe korzystanie z saun boso bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).
 7. W przypadku niecki rekreacyjnej i jacuzzi należy zachować dystans społeczny 2m. Wyjątkiem są osoby pozostające we wspólnocie zamieszkującej, opiekun z dzieckiem do 13 roku życia oraz opiekun osoby niepełnosprawnej.
 8. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej.
 9. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 10. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 11. Z obiektu nie może korzystać osoba u której występują wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, gorączka,  złe samopoczucie, trudności w oddychaniu. Osoby takie nie będą wpuszczane na teren obiektu.
Facebook
Facebook
YouTube
Email
RSS