Polityka prywatności

W związku z wejściem w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku (zwany dalej MOSiR) z siedzibą w Pułtusku, ul. Sportowa 2A, 06-100 Pułtusk.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,a także z korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można kontaktować się z MOSiR w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Sportowa 2A, 06-100 Pułtusk, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,
– przez e-mail: sekretariat.mosir@pultusk.pl
– telefonicznie: (23) 692-02-67

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych.

Adres naszej strony internetowej to: http://mosir.pultusk.pl.