skatepark Pułtusk

SKATEPARK – NOWE ZASADY I DEKLARACJE DO POBRANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku informuje że, od dnia 03.06.2020 r. Skatepark jest czynny w dni powszednie od godziny 8:00 do 20:00, a w soboty i niedziele od godziny 12:00 do 20:00.

W związku z prowadzoną weryfikacją korzystających z obiektu prosimy o dostarczenie wypełnionych deklaracji do biura MOSiR przy ul. Sportowej 2 A, tel: 23 692 02 67. Złożenie deklaracji upoważnia do korzystania z obiektu (Skatepark). Deklaracje są dostępne do pobrania poniżej.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii prosimy o stosowanie się do określonych wytycznych.

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1))

Facebook
Facebook
YouTube
Email
RSS