ZAPRASZAMY NA RODZINNY RAJD ROWEROWY

19 września zapraszamy do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym zorganizowanym w ramach XXIII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza. Szczegóły oraz zapisy na rajd na załączonym plakacie oraz poniżej w regulaminie.

PROGRAM Rodzinnego Rajdu Rowerowego

I. Organizatorzy:

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku

II. Termin rajdu

 • 19.09.2020 r. (sobota)

III. Trasa rajdu:

 • godz. 945 – zbiórka uczestników, Pułtusk ul. Rynek (przy fontannie),

godz. 1000 start rajdu. Opis trasy: zbiórka uczestników Pułtusk – Rynek (przy fontannie) – ul. Bartodziejska (obok Nadleśnictwa Pułtusk) – Bartodzieje – Obryte (Stajnia Delicja) – Wielgolas – Bartodzieje – Pułtusk. Przewidywane zakończenie rajdu około 14:00

IV. Zgłoszenia uczestników do rajdu przyjmowane są w sekretariacie MOS i R w Pułtusku

ul. Sportowa 2A lub telefonicznie pod nr. 23 692 02 67 bądź bezpośrednio przed rozpoczęciem rajdu

V. Warunki uczestnictwa:

 • rajd ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób,
 • przed rajdem należy zadbać o stan techniczny swojego roweru,
 • osoby mające ukończone 12 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. Osoby poniżej 12 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna,
 • uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia i nazwiska oraz zapoznać się z regulaminem rajdu.

VI. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu,
 • posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
 • uczestnicy rajdu powinni mieć kamizelki odblaskowe.

VII. Informacje dodatkowe:

 • rajd będzie zamykał samochód Straży Miejskiej,
 • rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników,
 • długość trasy około 30 km,
 • uczestnicy rajdu będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • trasa odpowiednia dla dużego i młodego rowerzysty. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Nagrodą dla uczestników na zakończenie rajdu będzie poczęstunek w „Domu Polonii” w Pułtusku.

VIII. Postanowienia końcowe

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 • organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu,
 • organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 • W związku z obecnie wprowadzonym stanem epidemii w Polsce prosimy o stosowanie się do określonych wytycznych oraz zachowanie odstępu społecznego.

O R G A N I Z A T O R

MOSiR

Facebook
Facebook
YouTube
Email
RSS

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.