nowe zasady korzystania z obiektów

ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ OBOWIĄZUJĄCE OD 18 MAJA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku informuje że, od  dnia 18.05.2020 r. można korzystać z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym.

Na teren wybranego obiektu mogą wejść wyłącznie osoby uzgodnione podczas weryfikacji telefonicznej. W celu usprawnienia funkcjonowania naszych obiektów prosimy o wcześniejsze wydrukowanie i uzupełnienie deklaracji dostępnej do pobrania na stronie www.mosir.pultusk.pl. Deklarację należy dostarczyć obsłudze MOSiR każdorazowo, bezpośrednio przed planowaną jednostką treningową. Nie dopuszcza się wysyłania deklaracji drogą email.

W przypadku korzystania z obiektów sportowych znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 2A w Pułtusku, obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

  • korzystanie z obiektów sportowych po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu (MOSiR)
  • zachowanie dystansu społecznego (zajęcia nie mogą odbywać się o tych samych godzinach),
  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
  • ograniczona liczba osób,
  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt), osoba przeprowadzająca zajęcia sportowe ma obowiązek przedstawienia zarządcy obiektu imiennej listy zawodników biorących udział w treningu.
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu,

Zapisy na skatepark i boisko wielofunkcyjne na skarpie w dni powszednie przyjmowane są od poniedziałku do piątku, drogą telefoniczną od godziny 8:00 do godziny 15:00.

Zapisy na skatepark na sobotę oraz niedzielę przyjmowane będą w piątek od godziny 8:00 do godziny 15:00.

Wytyczne zgodnie z rozporządzeniem dn. 16.05.2020 r. poz. 878 art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1)

GODZINY OTWARCIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO – SKARPA

godziny otwarcia boiska na Skarpie

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Facebook
Facebook
YouTube
Email
RSS